ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

کارگاه های عملی

کارگاه عملی شبکه بندی 3 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/11/05 شروع کلاس : 1395/11/05 شهریه دوره : 39,000 تومان کارگاه آشنایی با متدهای هک و امنیت 2 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/09/17 شروع کلاس : 1395/09/17 شهریه دوره : 0 تومان کارگاه آشنایی با متدهای هک و امنیت 2 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/09/03 شروع کلاس : 1395/09/03 شهریه دوره : 0 تومان کارگاه آشنایی با متدهای هک و امنیت 2 ساعت آموزش مهلت ثبت نام : 1395/08/26 شروع کلاس : 1395/08/26 شهریه دوره : 0 تومان

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه