ایفل نت

مرکز تخصصی آموزش شبکه و برنامه نویسی

ایفل نت

معرفی اساتید آموزشگاه

استاد امیر مختاریاستاد امیر مختاریمهندس مجید محمدرشیدیمهندس مجید محمدرشیدیمهندس محمود عزیزیمهندس محمود عزیزیمهندس رضا گنجیمهندس رضا گنجیمهندس نازنین سادات توکلیمهندس نازنین سادات توکلیمهندس امیر رسولیمهندس امیر رسولیمهندس علی علاف زادهمهندس علی علاف زادهمهندس حمیدرضا فراهانیمهندس حمیدرضا فراهانیمهندس علی مردانیمهندس علی مردانیمهندس مجید برکاتیمهندس مجید برکاتیمهندس سپهر زارعمهندس سپهر زارعمهندس محمد امین علویانمهندس محمد امین علویانمهندس رضا برزگرمهندس رضا برزگرمهندس حسین قربانیمهندس حسین قربانی

ایفل نت : آموزشگاه تخصصی شبکه